Day: November 4, 2019

Bukit Shofa tempat mengawali Sa'i

Bukit Shafa Dan Marwah Di Masjidil Haram Mekah ~ Haji Dan Umrah

November 4, 2019

Bukit Shafa Dan Marwah Di Masjidil Haram Mekah ~ Haji Dan Umrah     “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Al Imran: 97) dan Surat al-Baqarah 2:196: Artinya: “Sempurnakanlah […]

Read More