MADINA. Kegiatan Pelaksanaan Haji Dan Umrah di Madinah serta Beberapa Ke… ~ HAJI DAN UMRAH

November 3, 2019

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”. (QS. Al Imran: 97) dan Surat al-Baqarah 2:196: Artinya: “Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. ” Paket Umroh Haji

Read More

PENGERTIAN HAJI IFRAD, HAJI TAMATTU, DAN HAJI QIRAN ~ HAJI DAN UMRAH

November 3, 2019

Setiap jamaah bebas untuk memilih jenis ibadah haji yang ingin dilaksanakannya. Rasulullah SAW memberi kebebasan dalam hal itu, sebagaimana terlihat dalam hadis berikut. Aisyah RA berkata: Kami berangkat beribadah bersama Rasulullah SAW dalam tahun hajjatul wada. Diantara kami ada yang berihram, untuk haji dan umrah dan ada pula yang berihram untuk haji. Orang yang berihram […]

Read More

MACAM-MACAM HAJI ~ HAJI DAN UMRAH

November 3, 2019

TEMPAT MEMBAYAR DAM ((hewan sembelihan untuk membayar Dam) HAJI QIRAN  Haji Qiran yaitu Ibadah Haji dengan cara melaksanakan Ibadah Haji dan Ibadah Umroh pada waktu bersamaan, tanpa diselingi Tahallul. haji qiran dan ifrad hanya terdapat satu sa’i, boleh dilakukan setelah thawaf qudum atau setelah thawaf ifadhah pada tanggal 10 Dzulhijjah. haji tamattu’ dan qiran selain […]

Read More

BEBERAPA PENGERTIAN HAJI DAN UMRAH ~ HAJI DAN UMRAH

November 2, 2019

BEBERAPA PENGERTIAN IBADAH HAJI 1. Hukum Ibadah Haji adalah wajib bagi orang yang pertama kali melaksanakan (memenuhi rukun Islam), dan bagi orang yang bernazar. Sedangkan bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji hukumnya sunnah. 2.   Ibadah Haji adalah berkunjung ke Baitullah di Makkah untuk melakukan tawaf, sa’i dan wukuf di Arafah serta amalan lainnya dengan niat […]

Read More

LARANGAN-LARANGAN DALAM HAJI DAN UMRAH ~ HAJI DAN UMRAH

November 2, 2019

LARANGAN-LARANGAN  DALAM  HAJI DAN UMRAH Larangan-larangan dalam haji yaitu seluruh amal perbuatan yang dilarang dikerjakan. Jika seorang jamaah haji mengerjakannya, ia wajib membayar Dam atau denda. Larangan-larangan haji ini berlaku juga bagi yang sedang melaksanakan Umrah. Larangan Haji ini lebih tepatnya disebut larangan Ihram, karena larangan haji ini belaku pada saat jemaah haji atau jamaah […]

Read More

URUTAN PELAKSANAAN IBADAH UMRAH ~ HAJI DAN UMRAH

November 2, 2019

URUTAN PELAKSANAAN IBADAH UMRAH Pengertian Ibadah Umroh secara secara syar’i dan terminologi fiqih, adalah mengunjungi kota Mekkah untuk melakukan ibadah (seperti niat umroh, thawaf dan sa’i) dengan tata cara tertentu. Atau dengan kata lain berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah umroh dengan syarat-syarat yang telah disyariatkan. SYARAT UMRAH Syarat untuk mengerjakan umrah sama dengan syarat […]

Read More

MASJID JIN ATAU AL-BAI’AH MEKAH ARAB SAUDI ~ HAJI DAN UMRAH

November 2, 2019

MASJID JIN ATAU  AL-BAI’AH   Masjid Jin atau Al-Jin atau Al-Bai’ah adalah masjid yang terletak di kota Makkah yaitu 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram, tepatnya di kampung Ma’la dan tidak jauh dari pemakaman kaum Muslim. Masjid Al-Jin sering juga dikenal dengan nama Masjid al-Bai’ah. Masjid Al Jin tampak seperti masjid-masjid pada umumnya. Luasnya […]

Read More

MASJID HUDAIBIYAH DI MEKAH TEMPAT MIQAT UNTUK IBADAH HAJI ATAU UMRAH ~ HAJI DAN UMRAH

November 1, 2019

MASJID HUDAIBIYAH DI MEKAH TEMPAT MIQAT  UNTUK IBADAH HAJI ATAU UMRAH Masjid Hudaibiyah(Klik Video) terletak di kawasan daerah Syumaisyi dan  merupakan daerah luar batas Tanah Haram sehingga sering dijadikan tempat miqat umat Islam yang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Hudaibiyah merupakan kota yang berada di sekitar 26 kilometer dari Masjidil Haram. Masjid Hudaibiyah dibangun di tempat […]

Read More

KOMPLEK PEMAKAMAN MA`LA ~ HAJI DAN UMRAH

November 1, 2019

KOMPLEK PEMAKAMAN MA`LA Komplek Pemakaman Ma`La adalah  semenjak zaman dahulu menjadi tempat pekuburan orang-orang Makkah  di kuburkan Qushai bin Qilab nenek moyang suku Quraisy. kakek Nabi saw diantaranya Abdul Manaf bin Qushai, Hasim bin Abdul Manaf, Abdul Muthalib bin Hasim, paman-paman Nabi  yaitu Abu thalib,  Al-Walid ibnu Mughirah dan putra-putra Nabi  yang bernama Qhasim, sahabat […]

Read More

URUTAN TATA CARA PELAKSANAAN IBADAH HAJI ~ HAJI DAN UMRAH

November 1, 2019

URUTAN  PELAKSANAAN IBADAH HAJI PENGERTIAN HAJI Pengertian Haji secara literal, haji adalah maksud atau tujuan.  Secara terminologi syariah haji adalah bermaksud pergi ke Baitullah di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji DALIL DASAR HUKUM HAJI Hukum haji adalah wajib sekali seumur hidup bagi setiap muslim (fardhu ‘ain) yang mampu melaksanakannya secara finansial dan fisikal.  Dalil dasar […]

Read More